Co jsou Vizážistky.cz?

Vizážistky.cz jsou zde, aby naučily všechny dámy kouzlo JAK BÝT DOKONALÁ.
Pro nás jsou všechny ženy krásné, jen je zapotřebí se naučit, jak svou přirozenou krásu podpořit a ukázat!
Pořádáme kurzy, které tyto dovednosti učí. V ceně kurzů vizážistiky je i kosmetika, se kterou se učíte líčit a která vám následně zůstává.

Kodex

JAKÉ JSOU PODMÍNKY?

Pravidla pro účast na kurzech

1. Přihlášky a rezervace kurzu

Na kurzy je možné se přihlásit pomocí elektronické přihlášky na našich internetových stránkách. Přijetí elektronické přihlášky Vám do tří dnů potvrdíme e-mailem. Kurzovné lze uhradit bezhotovostně na náš účet.

2. Úhrada kurzovného

Kurzovné je splatné jednorázově před zahájením výuky kurzu. Přijetí bezhotovostní platby Vám potvrdíme na Váš e-mail nebo SMS zprávou. Pokud do doby zahájení kurzu nebylo připsáno kurzovné na náš účet, je frekventant povinen prokázat zaplacení částky ústřižkem složenky, kopií přikazu k úhradě atp. Kurzovné zaplacené bez předchozí domluvy až v den konání kurzu navyšuje cenu kurzu o 10%.

3. Storno podmínky, neúčast na lekcích

Pokud se nemůžete zaplaceného kurzu zúčastnit a omluvíte se před zahájením kurzu, bude vám vrácena plná výše kurzovného, kromě ceny za kosmetiku. Při předem neomluvené neúčasti na kurzu se kurzovné nevrací. V případě, kdy by termín kurzu byl nakonec zrušen ze strany Vizážistky.cz z důvodu nemoci lektora, nepředvídatelné události či zásahu vyšší moci, bude kurz uspořádán v náhradním termínu, popřípadě vráceno kurzovné v plné výši.

4. Změny ve výuce

Vyhrazujeme si právo změny osoby lektora daného kurzu. Ze závažných důvodů také právo změny data a místa konání kurzu. Všechny případné změny jsou ohlášeny účastníkům e-mailem nebo SMS zprávou. Pokud by se účastník nemohl kurzu zúčastnit v nově stanovaném termínu, může se kurzu zúčastnit v některém dalším vylášeném termínu, nebo mu může být vráceno kurzovné v plné výši.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše kurzy a že respektujete všeobecná pravidla účasti na kurzech a těšíme se s Vámi na viděnou na některém z kurzů.


Pokračujte na termíny kurzů


Copyright © 2006 SunRise | Design od Solucija.com